Xử lý nước thải khách sạn theo công nghệ mới nhất AAO và phương pháp thiết kế xử lý chuyên nghiệp duy nhất được công ty môi trường ngọc lân áp dụng thành công. LH : 0905 555 146

Việt Nam hiện là một nước đang phát triển với nền công nghiệp và dịch vụ đang dần thay thế ngành nông nghiệp. Nền kinh tế nước ta đang dần phát triển làm tăng GPD trong nước. Ngành dịch vụ cũng theo đó và phát triển hơn khi nhu cầu du lịch của con người tăng lên. Các hệ thống nhà hàng khách sạn tại các điểm du lịch trên cả nước cũng được cải thiện hơn. Nước thải từ các hệ thống nhà hàng khách sạn trước khi thải ra môi trường đều cần phải xử lý đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước cho phép. Hiện nay đa số các khu vực nhà hàng khách sạn khi thải nước ra môi trường bên ngoài thường có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần phải có biện pháp xử lý thích hợp, lựa chọn các phương án xử lý nhằm giải quyết vấn đề môi trường trên.
Nguồn phát sinh nước thải khách sạn:
– Nước từ hoạt động của nhân viên và khách hàng
– Nước thải từ các nhà hàng hoặc nhà ăn trong khách sạn
Nước thải khách sạn chiếm phần lớn là chất hữu cơ có thể lên tới 60%, bao gồm cả chất hữu cơ động vật va thực vật. Tiếp đến là các chất vô cơ khoảng 40- 42% chủ yếu là cát, sét,…Đặc trưng nước thải khách sạn là các chỉ tiêu COD, BOD, SS, N, P, Coliform, Dầu mỡ.
COD khoảng 500mg/l; trong đó BOD khoảng 300mg/l; SS khoảng 350 mg/l; nito gấp 2 lần và P gấp 2.5 lần quy chuẩn xả thải QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. Ngoài ra dầu mỡ và coliform vượt chuẩn rất nhiều lần.

xu ly nuoc thai xi ma

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khách sạn là rất cần thiết tuy nhiên việc khó khăn nhất là mặt bằng xây dựng, bởi hầu hết các nhà hàng là ở nội thành nên diện tích xây dựng rất ít và đất nội thành rất đắt tiền. Vì thế, vấn đề thiết kế là phải tiết kiệm tối đa diện tích xây dựng. Ngoài ra còn các điêu kiện khác như chi phí đầu tư và đặc biệt phải đảm bảo quy chuẩn xả thải.
Các công trình xử lý sinh học đang được áp dụng hiện nay là sự kết hợp các công trình riêng lẻ với nhau để tăng hiệu suất xử lý cũng như hạn chế mặt bằng. Công nghệ SBR là công nghệ tích hợp được quá trình xử lý hiếu khí, thiếu khí, và lắng trong cùng 1 bể. Đây là công nghệ đang được áp dụng xử lý tại nhiều khách sạn. Ngoài ra còn có các công nghệ mới như MBBR, MBR, Unitank,…

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xây dựng báo giá hệ thống xử lý nước thải, liên hệ : 0905 555 146

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/10/bao-cao-giam-sat-moitruong1.pnghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/10/bao-cao-giam-sat-moitruong1-150x150.pngadminXử lý nước thảiXử lý nước thải khách sạnXử lý nước thải khách sạn theo công nghệ mới nhất AAO và phương pháp thiết kế xử lý chuyên nghiệp duy nhất được công ty môi trường ngọc lân áp dụng thành công. LH : 0905 555 146 Việt Nam hiện là một nước đang phát triển với nền... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường