Công nghệ xử lý nước thải thuỷ sản là  trong 10 công trình thành công trong quá trình thiết kế vận hành xử lý nước do công ty môi trường ngọc lân thi công LH : 0905 555 146

  1. Tổng quan về nước thải thủy sản.

Việt Nam là quốc gia ven biển nằm trên bờ Tây của biển Đông, có đường bờ biển dài 3260 km kéo dài từ Bắc xuống Nam, mạng lưới sông ngòi dày đặc với nhiều sông 2 sông lớn và hàng ngàn sông vừa và nhỏ. Hệ động thực vật sống trên biển, sông hồ vô cùng phong phú làm điều kiện phát triển ngành đánh bắt và chế biến thuỷ hải sản. Trong chính sách phát triển kinh tế, ngành chế biến thuỷ sản vẫn là bàn đạp chính đưa nước ta vươn ra thị trường quốc tế, kim ngạch xuất khẩu cũng như tỉ trọng GDP cao. Nước thải ngành công nghiệp chế biến thủy sản chứa phần lớn hàm lượng các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng N, P và các vi sinh vật ây bệnh. Khi thải ra môi trường gây ảnh hưởng sức khỏe của con người, sinh vật và gây ô nhiễm môi trường ( đặc biệt môi trường nước), gây mùi, làm mất cảnh quan môi trường. Chúng ta cần phải có biện pháp thích hợp để xử lý nước thải ngành này đảm bảo lượng nước đầu ra không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người, sinh vật.

  1. đặc tính của nước thải thủy sản.

– Thành phần và tính chất nước thải thuỷ sản. Trong quá trình chế biến thuỷ sản, nước thải khi thải ra có chứa nhều hợp chất hữu cơ có nguồn gốc động vật có nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, chất béo, các amino acid, nồng độ SS cao, gây mùi khó chịu. Nước thải khi thải ra môi trường bên ngoài sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng tới các vi sinh vật, làm mất cảnh quan môi trường, nồng độ chất thải cao sẽ làm chết các vi sinh vật và gây hiện tượng phú dưỡng. Các thông số ô nhiễm vượt mực tiêu chuẩn rất cao nên cần phải có các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tác động của chúng đến môi trường, con người và sinh vật.

  1. Đặc trưng của nước thải chế biến thủy sản.

Nước thải thủy sản khi thải ra môi trường làm ô nhiễm môi trường với các hàm lượng chất ô nhiễm cao như COD, BOD, tổng N, SS. Dưới đây là bảng đặc trưng về nước thải thủy sản và quy trình công nghệ xử lý nước thải thủy sản

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 11:2008, cột B
1 pH 6-8 5.5-9
2 COD mg/l 1500-2800 80
3 BOD mg/l 1000-1800 50
4 SS mg/l 388 – 452 100
5 Dầu mỡ ĐTV mg/l 10-250 20
6 Tổng N mg/l 120-160 60
7 Tổng P mg/l 6-10

Công nghệ xử lý nước thải thuỷ sản

4. Thuyết minh quy trình công nghệ

Nước thải từ các phân xưởng sản xuất theo mương dẫn của công ty qua song chắn rác thô đến bể lắng cát được đặt âm sâu dưới đất, ở đây sẽ giữ lại cát và các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn để đảm bảo sự hoạt động ổn định của các công trình xử lý tiếp theo. Trước khi vào bể lắng cát, nước thải được dẫn qua thiết bị lọc rác thô nhằm loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn như: giấy, gỗ, nilông, lá cây,… ra khỏi nước thải. Nước thải ra khỏi bể lắng cát sẽ đến hầm tiếp nhận rồi bơm qua máy sàng rác (thiết bị lọc rác tinh), tại đây các chất rắn có kích thước lớn hơn 1mm tiếp tục được tách ra khỏi nước thải để bảo vệ các máy móc thiết bị ở các công đoạn xử lý nước theo. Sau đó nước tự chảy xuống bể điều hòa.

Tại bể điều hòa, lưu lượng và nồng độ nước thải ra sẽ được điều hòa ổn định. Trong bể, hệ thống máy khuấy sẽ trộn đều nhằm ổn định nồng độ các hợp chất trong nước thải, giá trị pH sẽ được điều chỉnh đến thông số tối ưu để quá trình xử lý sinh học hoạt động tốt.

Nước thải được bơm từ bể điều hòa vào bể UASB. Tại bể UASB, các vi sinh vật ở dạng kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải (hiệu suất xử lý của bể UASB tính theo COD, BOD đạt 60 – 80%) thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí Biogas (CO2, CH4, H2S, NH3,…), theo phản ứng sau:

Chất hữu cơ + Vi sinh vật kỵ khí -> CO2 + CH4 + H2S + Sinh khối mới + …

Sau bể UASB nước thải được dẫn qua cụm bể anoxic và bể aerotank. Bể anoxic kết hợp aerotank được lựa chọn để xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử NH4+ và khử NO3- thành N2, khử Phospho. Với việc lựa chọn bể bùn hoạt tính xử lý kết hợp đan xen giữa quá trình xử lý thiếu khí, hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do đó không phải cấp thêm lượng cacbon từ ngoài vào khi cần khử NO3-, tiết kiệm được 50% lượng oxy khi nitrat hóa khử NH4+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử NO3-.

Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật,

Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể hiện trong các phương trình sau:

Oxy hóa và tổng hợp

COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí -> CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác

Hô hấp nội bào

C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn -> 5CO2 + 2H2O + NH3 + E

113              160

1 1,              42

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobacter còn oxy hóa ammonia NH3 thành nitrite NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-.

Vi khuẩn Nitrisomonas:

2NH4+ + 3O2 –> 2NO2- + 4H+ 2H2O

Vi khuẩn Nitrobacter:

2NO2- + O2-> 2 NO3-

Tổng hợp 2 phương trình trên:

NH4+ + 2O2-> NO3- + 2H+ + H2O

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g N với 3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa.

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau:

NH4+ + 1,731O2 + 1,962HCO3- -> 0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 1,769H+

Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới.

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3- thành nitơ dạng khí Nđảm bảo nồng độ nitơ trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử Nitơ liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy. Trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/L (điều kiện thiếu khí).

C10H19O3N + 10NO3- -> 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04g đến 0,42g N-NO3-/g MLVSS.ngày, tỷ lệ F/M càng cao tốc độ khử tơ càng lớn.

Nước sau cụm bể anoxic – aerotank tự chảy vào bể lắng. Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể anoxic, một phần được đưa đến bể chứa bùn. Tiếp theo, nước trong chảy qua bể trung gian để chuẩn bị quá trình lọc áp lực.

Bể lọc áp lực gồm các lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học và halogen hữu cơ nhằm xử lý các chỉ tiêu đạt yêu cầu quy định.

Nước thải  thủy hải sản sau khi qua bể lọc áp lực sẽ đi qua bể khử trùng trước khi nước thải được xả thải vào nguồn tiếp nhận.

Bùn ở bể chứa bùn được bơm qua máy ép bùn. Bánh bùn được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý theo quy định. Tại bể chứa bùn, không khí được cấp vào bể để tránh mùi hôi sinh ra do sự phân hủy sinh học các chất hữu cơ.

5. Ưu nhược điểm của công nghệ xử lý nước thải thủy sản

ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN:
  • Quá trình có khả năng xử lý đạt hiệu quả xử lý cao (đạt 98%)
  • Có khả năng xu ly nuoc thai có BOD cao, khử nitơ, photpho mà không cần thêm hóa chất.
  • Vận hành phức tạp, đòi hỏi người vận hành phải có trình độ.
  • Diện tích sử dụng lớn.
NHƯỢC ĐIỂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN:

 Hãy liên hệ  cong ty moi truong Ngọc Lân để được tư vấn, cải tạo, thiết kế (chúng tôi có nhận vận hành trọn gói với giá rẻ) để hệ thống Xử lý nước thải chế biến thủy hải sản có tính bền vững, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Công ty môi trường ngọc lân nhận thiết kế công nghệ xử lý nước thải LH : 0905 555 146

 

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/07/Công-nghệ-xử-lý-nước-thải-thuỷ-sản.pnghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/07/Công-nghệ-xử-lý-nước-thải-thuỷ-sản-150x150.pngadminXử lý nước thảiCông nghệ xử lý nước thải thuỷ sản,xử lý nước thải thuỷ sảnCông nghệ xử lý nước thải thuỷ sản là  trong 10 công trình thành công trong quá trình thiết kế vận hành xử lý nước do công ty môi trường ngọc lân thi công LH : 0905 555 146 Tổng quan về nước thải thủy sản. Việt Nam là quốc gia... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường