Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý nước thải tòa nhà:

Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại , khách sạn, nhà hàng, cao ốc, với công nghệ hiện đại, xử lý triệt để nito, BOD, P, mùi…chi phí hợp lý theo yêu cầu của chủ đầu tư . Với trên 20 năm kinh nghiệm xử lý nước thải tòa nhà, chúng tôi đã xử lý thành công cho nhiều khách hàng như tòa nhà trung tâm hành chính Đà Lạt, khách sạn Majestic Vũng Tàu, tòa nhà Tháp Sao Hội Luật Gia Hà Nội. Vin Homes Landmark, Vin Homes Grand Park (tập đoàn Vingroup)…

Liên hệ công ty môi trường Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí khi quý khách đầu tư xây dựng mới hay cải tạo hệ thống xử lý nước thải tòa nhà căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại hay cao ốc…

Liên hệ: 0905 555 146, Email: mtngoclanco@gmail.com

Đồ họa 3D module tải trọng cao trong xử lý nước thải tòa nhà
                              Cải tạo, thiết kế, thi công xử lý nước thải tòa nhà, cao ốc

Quy trình công nghệ xử lý nước thải tòa nhà:

Nguồn nước thải từ các tòa nhà như chung cư, cao ốc, khách sạn, nhà hàng hay nước thải từ các căn hộ cao cấp được gọi chung là xử lý nước thải sinh hoạt. Nguồn nước thải tòa nhà này có các đặc điểm ô nhiễm như sau:

Nước thải từ bể tự hoại:

pH : 6-8, COD : 2000 – 30.000 mg/l, BOD5 1500 – 10.000 mg/l, huyền phù 2000 -10.000 mg/l, tổng nitơ 500 – 2.500 mg/l, amoni 400 – 2000 mg/l ( nguồn: Sổ tay xử lý nước thải, nhà xuất bản xây dựng, 2006)

Nước thải sinh hoạt ra cống chung:

BOD5 : 100 mg/l – 250 mg/l, nito tổng: 170 -180 mg/l, huyền phù: 50 – 200 mg/l, NH4: 60 -100 mg/l (nguồn: công ty môi trường Ngọc Lân)

Dưới đây là sơ đồ xử lý nước thải tòa nhà phổ biến ở nước ta:

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải tòa nhà

Tuy nhiên với sơ đồ công nghệ như trên chúng ta dễ dàng nhận thấy có rất nhiều bất cập dẫn tới hầu hết xử lý nước thải sinh hoạt cho tòa nhà, cao ốc, khách sạn, trung tâm thương mại rất khó đạt chỉ tiêu nito và một số chỉ tiêu khác. Lý do rất đơn giản là để khử một nito cần đến 7,82 /COD, trong khi đó hàm lượng N/COD trong nước thải sinh hoạt ra hệ thống xử lý nước thải tòa nhà dao động 1/3.

Công ty môi trường Ngọc Lân là đơn vị đi đầu trong xử lý nước thải tòa nhà, chúng tôi cam kết xử lý, cải tạo nước thải tòa nhà cho quý khách theo yêu cầu mà quý khách đặt ra.

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có nhu cầu cải tạo hoặc xây mới hãy liên hệ trực tiếp: 0905 555 146, Email: mtngoclanco@gmail.com

Phần mềm tính Tốc Độ Sử Dụng Chất nền trong xử lý nước thải tòa nhà.

Tốc độ sử dụng chất nền hay tốc độ giảm BOD trong bể Aerotank tính theo hiệu quả làm sạch :

r_{{d}}=-\frac{Q_{v}}{V}(S_{0}-S)=-\frac{S_{0}-S}{\theta}

Trong đó : (So-S) lượng BOD giảm đi sau xử lý (mg/l)

So : Nồng độ BOD đầu vào (mg/l)

S : Nồng độ BOD còn lại sau xử lý (mg/l)

θ : Thời gian lưu nước trong bể Aerotank  \frac{V}{{Q_{v}}}   (ngày, giờ)

Là tốc độ sử dụng chất nền tính cho một đơn vị khối lượng (gr) bùn hoạt tính trong một đơn vị thời gian (ngày hay giờ), kết hợp với                     công thức trên có :

p=\frac{R_{d}}{X}=\frac{Q}{V}\frac{S_{0}-S}{X}

Tỷ số khối lượng chất nền trên khối lượng bùn hoạt tính F/M về bản chất là đồng nhất với tốc độ sử dụng chất nền tính cho một đơn vị khối lượng bùn hoạt tính trong một đơn vị thời gian.

 

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/12/xu-ly-nuoc-thai-toa-nha.jpghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/12/xu-ly-nuoc-thai-toa-nha-150x150.jpgadminXử lý nước thảiXử lý nước thải căn hộ,xử lý nước thải cao ốc văn phòng,xử lý nước thải chung cư,Xử lý nước thải khách sạn,Xử lý nước thải khu dân cư,Xử lý nước thải tòa nhà,xử lý nước thải trung tâm thương mạiCông ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý nước thải tòa nhà: Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại , khách sạn, nhà hàng, cao ốc, với công nghệ hiện đại, xử lý triệt để nito, BOD, P, mùi...chi phí hợp lý... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường