Xử lý nước thải ngành mực in hiện nay ở đâu là tốt nhất ? Công ty môi trường ngoc lân nhận tư vấn thiết kế báo giá xử lý nước thải – khí thải – thu gom rác thải nguy hại LH : 0905 555 146

Mực in đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử và bắt nguồn từ Trung Quốc khoảng 5000 năm trước và phát triển rộng rãi trên thế giới đến ngày nay. Ngành mực in ngày càng được mở rộng vì nhu cầu càng nhiều. Việc xử lý nước thải mực in là vô cùng cần thiết khi hàm lượng ô nhiễm khá cao, đặc biệt là độ màu.
Thành phần và tính chất mực in:
– Độ nhuyễn và độ dính: có sự tham gia của dầu lanh F150, F152…
– Độ phủ trên mặt giấy: liên quan đến các kim loại nặng để tạo độ màu: vàng cadimi, crom…
– Độ khô của mực: liên quan đến dung môi là gốc dầu hay gốc nước.
– Độ bền với ánh sáng: mực có nguồn gốc khoáng vô cơ bền với ánh sáng.
– Tính chịu nước và tính chịu kiềm.
– Tính chịu dầu bóng
Nước thải sản xuất sản phẩm mực in phát sinh chủ yếu từ công đoạn vệ sinh thiết bị máy móc và vệ sinh xưởng. Nước thải bị ô nhiễm đáng kể chủ yếu là các chỉ tiêu COD, BOD, Nito, Độ màu.
Để xử lý nước thải mực in ta cần áp dụng các phương pháp hóa lý và sinh học để giải quyết các chỉ tiêu trên, COD có thể lên tới 3000 mg/l và BOD gần 2000mg/l. Độ màu vượt QCVN 40:2011/BTNMT gần 10 lần.
Quy trình xử lý như sau:

rp_moitruongngoclan.png

Nước thải=> Hố thu=> Bể điều hòa=> Bể phản ứng=> Bể keo tụ- tạo bông=> Bể lắng=> Bể UASB=> Bể Anoxic=> Bể MBBR=> Bể Lắng=> Bể Trung gian + Khử màu=> Bể lọc=> Bể Nano=> Nguồn tiếp nhận.
Vì cần tập trung xử lý 4 chỉ tiêu nêu trên nên ta phải sử dụng các công trình phản ứng + Keo tụ tạo bông để giảm bớt tải lượng ô nhiễm cũng như các hợp chất mang màu,… Bể UASB để xử lý các chất ô nhiễm khó phân hủy sinh học tạo thành các hợp chất đơn giản để thuận lợi cho quá trình xử lý hiếu khí tại MBBR, việc sử dụng MBBR để góp phần xử lý lượng N không xử lý hết ở Anoxic.
Ngoài ra bể trung gian + khử màu: bằng hóa chất khử màu, các hợp chất màu bị phản ứng tạo ra các hợp chất khác, làm nước trong hơn và loại ở bể lọc. Nước sau bể lọc qua bể Nano dạng khô để loại các chất sót lại sau lọc, các nguyên tố dạng vết, các vi sinh vật,…đảm bảo nước thải đầu ra đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận thiết kế công nghệ xử lý nước thải LH : 0905 555 146

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/10/bang_gia.pnghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/10/bang_gia-150x150.pngadminXử lý nước thảixu ly nuoc thai muc in,Xử lý nước thải ngành mực inXử lý nước thải ngành mực in hiện nay ở đâu là tốt nhất ? Công ty môi trường ngoc lân nhận tư vấn thiết kế báo giá xử lý nước thải - khí thải - thu gom rác thải nguy hại LH : 0905 555 146 Mực in đã... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường