Xử lý nước thải giết mổ gia súc gia cầm

Giết mổ gia súc, gia cầm hiện được mở ra ở rất nhiều nơi và với quy mô nhỏ lẻ, lượng nước dùng cho ngành này nhiều và chưa có hệ thống xử lý nước thải triệt để hoặc nước thải chưa được xử lý. Nước thải giết mổ gia súc gia cầm chứa hàm lượng rất lớn các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh,.. Nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống. Nghiên cứu và tìm ra công nghệ xử lý nước thải cho phù hợp với tính chất và lưu lượng nước thải này là một việc rất cần thiết đối với chúng ta.
Mỗi nhà máy sẽ thiết kế riêng cho mình quy trình giết mổ khác nhau nhưng về cơ bản thì gần như giống nhau, chỉ khác ở một vài công đoạn nhỏ.
Nước thải từ nhà máy giết mổ gia súc có các nguồn phát sinh là nước thải từ khâu giết mổ, nước thải vệ sinh chuồng trại, xe chở,… nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. Ba nguồn thải này đều phải được thu gom về trạm xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải
Bảng dòng nước thải từ khâu giết mổ Xí nghiệp Nam Phong.

xu ly nuoc thai gia suc

Với tính chất nước thải như bảng trên rất thích hợp với phương pháp xử lý sinh học. Việc sử dụng các công trình như AAO hay UASB + MBBR; UASB + SBR;…là rất hợp lý bởi các chất ô nhiễm với nồng độ cao và ngoài xử lý các chỉ tiêu BOD, COD ta còn phải xử lý N, P. Việc phối hợp các công trình trên sẽ xử lý được các chỉ tiêu này.

Công ty môi trường ngọc lân nhận thiết kế công nghệ xử lý nước thải LH : 0905 555 146

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/06/xu-ly-nuoc-thai-gia-suc.pnghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/06/xu-ly-nuoc-thai-gia-suc-150x150.pngadminXử lý nước thảiXử lý nước thải giết mổ gia súc gia cầmXử lý nước thải giết mổ gia súc gia cầm Giết mổ gia súc, gia cầm hiện được mở ra ở rất nhiều nơi và với quy mô nhỏ lẻ, lượng nước dùng cho ngành này nhiều và chưa có hệ thống xử lý nước thải triệt để hoặc nước... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường