Công ty Song Nguyên có khu xử lý rác thải lấy nhiên liệu, có bãi rác tập trung tại khu công nghiệp Song Mây cần phải xử lý mùi hôi,…
Xem tiếp