Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí hoặc có sự xuất hiện của khí lạ làm cho không khí không sạch, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hâu, gây bệnh cho con người và sinh vật.

Tác nhân gây ô nhiễm:

các loại khí oxit : CO, CO2, SOx, NOx…

các hợp chát khí halogen: HF,HCl, HBr

Các loại khí quang hóa : O3, PAN

Các chất lơ lửng: sương mùi..

Độ ồn, nhiệt, phóng xạ…

Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường :

+ Tự nhiên: Do các hiện tượng tự nhiên gây ra : núi lửa, cháy rừng…. Tổng hợp các yếu tố gây ô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên rất lớn nhưng phân phối tương đối đồng đều trên toàn thế giới, không tập trung trên toàn thế giới, không tập trung trên một vùng. Trong quá trình phát triển, con người đã thích nghi với các nguồn này.

+ Công nghiệp: Đây là nguồn ô nhiễm lớn nhất của con người. Các quá trình gây ô nhiễm là quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch như than dầu, khí đốt tạo ra khi CO2, CO, SO2,NOx, và các chất hữu cơ chưa chấy hết : muội than, bụi, khí nhiệt thất thoát, rò rỉ. Đặc điểm nguồn công nghiệp co nồng độ chất độc hại cao. Thường tập trung trong một không gian nhỏ. Tùy thuộc vào quy trình công nghệ , quy mô sản xuất, nguồn nhiên nguyên liệu đầu vào, thì lượng chất thải thải ra và liều lượng chất độc hại sẽ khác nhau.

+ Giao thông vận tải: Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với không khí đặc biệt ở khu đô thị và khu dân cư. Các quá trình tạo ra các khí gây ô nhiễm là quá trình đốt nhiên liệu động cơ : CO,CO2,SOx,NOx,CH4…. Các bụi đất đá cuốn theo trong quá trình di chuyển. Nếu xét trên từng phương tiện thì nồng độ ô nhiễm tương đối nhỏ nhưng nếu mật độ giao thông lớn hoặc đường xá không tốt thì sẽ gây ô nhiễm nặng cho môi trường hai bên đường.

+ Sinh hoạt: là nguồn ô nhiễm tương đối nhỏ , chủ yếu là các hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu nhưng đặc biệt gây ô nhiễm cục bộ trong gia đình hoặc vài hộ, khu vực xung quanh nhà. Tác nhân chủ yếu là cacbonmonoxit, bụi, khí thải từ các nhà máy, xe cộ….

 

 

 

Công ty môi trường phân loại ô nhiễm không khí theo nguồnhttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/10/o-nhiem-xe-co1.jpghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/10/o-nhiem-xe-co1-150x150.jpgXử lý khí thảiPhân loại ô nhiễm không khí theo nguồnÔ nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí hoặc có sự xuất hiện của khí lạ làm cho không khí không sạch, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hâu, gây bệnh cho con người và... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường