Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
Khi nền kinh tế lạc hậu, đời sống thu nhập quá thấp, chất lượng cuộc sống con người chưa được quan tâm thì vấn đề môi trường cũng chưa phải là vấn đề bức xúc để con người giải quyết, xử lý. Nhưng bây giờ, khi nền kinh tế về công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại , dịch vụ đang càng ngày càng phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống, nhu cầu vật chất và tinh thần con người càng được cải thiện và nâng cao, cải thiện rõ rệt. Vì vậy, con người càng quan tâm tới các vấn đề xảy ra xung quanh, bên cạnh cuộc sống chúng ta hơn, đặc biệt là vấn để bảo vệ môi trường sống đất, nước , không khí đang ngày càng thu hút sự quan tâm và sự chú ý của tất cả các tầng lớp công dân: từ nhà khoa học cho đến những người nông dân, từ tầng lớp lao động đến tầng lớp lao động, từ mỗi cá nhân đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…Tất cả đều cùng quan tâm đến tình hình môi trường sống xung quanh như thế nào? Cùng nhau bàn bạc, thảo luận để xây dựng những kế hoạch về bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp? Cùng nhau đưa ra những biện pháp xử lý, các văn bản pháp luật pháp lý về việc bảo vệ môi trường áp đặt cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi quốc gia, mỗi khu vực…
Vì vậy, việc đầu tiên để mỗi chúng ta, mỗi các nhân, mỗi tập thể có thể thực hiện những nhiệm vụ về bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp thì chúng ta cần tới một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường mang tính chất pháp lý, được công nhận bởi các cơ quan chức năng, các cơ quan thẩm quyền, các bộ tài nguyên và môi trường công nhận chứng thực.
Vậy báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Đối tượng lập báo cáo ĐTM là ai? Tác dụng của việc lập báo cáo ĐTM là như thế nào?

rp_bao-cao-giam-sat-1.jpg

Lập báo cáo ĐTM bao gồm những bước nào?
Báo cáo đánh giá tác động môi trường là quá trình xem xét sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Có nghĩa là, khi xã hội phát triển thì sẽ kéo theo kinh tế phát triển, nhu cầu tăng lên và đồng thời cũng sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường. Tác động có thể có 2 mặt: tích cực hoặc tiêu cực, có lợi hoặc có hại, tốt hay xấu. Vì vậy, việc lập báo cáo sẽ giúp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể quyết định để lựa chọn những phương án tối ưu, hữu hiệu nhất, có lợi nhất.

báo cáo đánh giá tác động môi trường
Các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Các cơ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các dự án đầu tư có quy mô nhỏ, vừa, lớn như : Xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, các cơ sở chế biến, cơ sở sản xuất dệt nhuộm, phân bón, hóa chất,…. Nói chung là những cơ sở hoạt động kinh doanh sản xuất,đầu tư có tác động tới môi trường, hệ sinh thái chung của Trái Đất.
Với mục đích thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường sống xung quanh cũng giống như bảo vệ chính cuộc sống cho bản thân mỗi các nhân, xác định được vai trò quan trọng và vấn đề cấp thiết là phát triển kinh tế tế bền vững cần phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Môi tường chính là một mắt xích liên kết quan trọng trong cuộc sống của Trái Đất chúng ta, nếu sự liên kết đó bị phá vỡ thì sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng của các mắt xích khác trong chuỗi liên kết đó.
Sau đây sẽ là các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hiện như sau:
Đánh giá hiện trường môi trường xung quanh các dự án, các cơ sở sản xuất bằng cách thu thập các thông tin, số liệu về điều kiện tự nhiên, xã hội, mẫu nước, đất, không khí.
Xác định các nguồn gây ô nhiễm: nước thải, khí thải, chất thải rắn bằng các phương pháp phân tích, thống kê.
Đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường, tự nhiên , xã hội
Xây dựng các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm
Đề xuất các phương pháp xử lý của các dự án, công trình.
Tham khảo ý kiến từ các cơ quan thẩm quyền.
Xây dựng báo cáo giám sát môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lên các bộ, ngành có thẩm quyền.
Công ty môi trường Ngọc lân chuyên nhận tư vấn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trên phạm vi toàn quốc.

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/07/bao-cao-dta.jpghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/07/bao-cao-dta-150x150.jpgadminDịch vụ môi trườngbáo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM,đánh giá tác động môi trường ĐTM,Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTMLập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Khi nền kinh tế lạc hậu, đời sống thu nhập quá thấp, chất lượng cuộc sống con người chưa được quan tâm thì vấn đề môi trường cũng chưa phải là vấn đề bức xúc để con người giải quyết,... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường