Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác theo công nghệ mới nhất mà công ty môi trường ngọc lân tư vấn và thiết kế xây dựng là một trong những công trình thành công nhất của công ty môi trường ngọc lân liên hệ tư vấn LH : 0905 555 146.

Bên cạnh việc xử lý thu gom, xử lý chất thải rắn thì lượng nước rỉ rác cũng là một vẫn đề cần phải xử lý. Nước rỉ rác chứa một lượng lớn chất hữu cơ, chất dinh dưỡng lớn, độ màu lớn, mùi khó chịu, nước rỉ rác khi thải ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường nước mặt, nước ngầm, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, ô nhiễm môi trường đất. Hiện nay, các bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn hiện nay ở nước ta rất nhiều, các bãi chôn lấp chưa được xây dựng và thiết kế đảm bảo đúng tiêu chuẩn, dẫn đến sự ô nhiễm nước rỉ rác tại các bãi chôn lấp. Nước rỉ rác hiện nay với thành phần lớn các chất ô nhiễm và khó xử lý, cần phải có một hệ thống xử lý riêng để có thể xử lý triệt để đảm bảo không gây ảnh hưởng ra ngoài môi trường.

xử lý rác thải nguy hại tại Nghệ An

Các nguồn thải và tính chất nước rỉ rác:

  • Nước rỉ rác có mùi hôi thối, màu đen, thành phần chủ yếu trong đó có chứa các chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh, chất rắn lơ lửng, hàm lượng nito và photpho cao, ngoài ra còn chứa một lượng nhỏ các kim loại nặng.
  • Nước rỉ rác hình thành trong quá trình chôn lấp rác thải, các vi sinh vật phân hủy kị khí các hợp chất có trong rác thải, một phần nước mưa ngấm vào trong rác khi chưa được che đậy cẩn thận.
  • Các khí hòa tan và các khí có mùi tanh, mùi hôi thối…

Phương pháp xử lý:

Sự thay đổi về thành phần và tính chất nước rỉ rác sẽ là một điều kiện để chúng ta có thể lựa chọn một công trình xử lý cho hợp lý. Ở mỗi nơi, mỗi mùa sẽ có sự thay đổi về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau. Để xử lý nước rỉ rác thì ta cần xác định được rõ các thành phần, tính chất nước thải và các công nghệ xử lý. Do đặc tính nước thải bị ô nhiễm nặng các chất lơ lửng, các chất hữu cơ hòa tan và amoni. Đặc biệt là các chất khó phân hủy sinh học nên rất thích hợp cho các công nghệ xử lý hóa lý, hóa học và sinh học. Các phản ứng hóa lý để xử lý các chất lơ lửng trong nước thải và một phần BOD, COD.

Để loại amoni trong nước rỉ rác thì công nghệ tháp tripping hiện nay đang được Công ty áp dụng thành công tại nhiều công trình và hiệu suất xử lý rất cao.

Các quá trình xử lý như phenton để phá hủy các hợp chất khó phân hủy sinh học tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý sinh học diễn ra tốt hơn. Công nghệ xử lý sinh học hiện nay đang được áp dụng là SBR, MBBR, …

Công ty môi trường ngọc lân nhận thiết kế công nghệ xử lý nước thải LH : 0905 555 146

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/03/20690584_images1299768_bairacKS13.jpghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/03/20690584_images1299768_bairacKS13.jpgadminXử lý nước thảicong nghe Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác,Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác,xử lý nước thải rỉ rácHệ thống xử lý nước thải rỉ rác theo công nghệ mới nhất mà công ty môi trường ngọc lân tư vấn và thiết kế xây dựng là một trong những công trình thành công nhất của công ty môi trường ngọc lân liên hệ tư vấn LH :... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường