Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu theo công nghệ mới nhất mà công ty môi trường ngọc lân tư vấn và thiết kế xây dựng LH : 0905 555 146

Trong đời sống con người, hằng ngày phải sử dụng rất nhiều nguồn nhiên liệu khác nhau từ than đá, củi, gas, xăng, dầu,…trong đó dầu cũng là một trong những nguồn nhiên liệu mà không thể thiếu đối với con người, và ngành khai thác dầu cũng là một trong những ngành công nghiệp chủ đạo của nước ta. Tuy nhiên xử lý nước thải nhiễm dầu đang là một trong những vấn đề môi trường mà thu hút sự quan tâm của toàn ngành và các bên liên quan.
Các nguồn thải chủ yếu là các sự cố tràn đổ trong nhà xưởng, vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị và nước mưa chảy tràn trên bề mặt nhà xưởng. Tất cả các nguồn thải này cần được thu gom xử lý trước khi xả thải
Tính chất nước thải: nước thải thường có lưu lượng không nhiều chủ yếu là nước từ các khâu vệ sinh nên hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu thường nhỏ, vì thế gây khó khăn trong quá trình tính toán, thiết kế và lụa chọn thiết bị xử lý nước thải.

xu ly nuoc thai xi ma
Phương pháp xử lý: áp dụng hầu hết các phương pháp xử lý cơ học, hóa lý và sinh học.
– Xử lý cơ học: là các công trình như bể tách dầu, bể tuyển nổi, bể lắng, lọc,…
– Xử lý hóa lý: các bể phản ứng, keo tụ- tạo bông,…
– Xử lý sinh học: chủ yếu là các công trình xử lý hiếu khí, vì hàm lượng ô nhiễm hữu cơ không cao, nên các công trình sinh học sau khi được xử lý hóa lý có khả năng tiếp nhận nước thải và xử lý với hiệu suất tốt. Các công trình chủ yếu là Aerotank, SBR,…
Việc lựa chọn kết hợp các công trình cơ học, hóa lý, sinh học còn phụ thuộc rất lơn vào các điều kiện thực tế như mặt bằng xây dựng, chi phí đầu tư và yêu cầu xử lý,…

Công ty môi trường ngọc lân nhận thiết kế công nghệ xử lý nước thải LH : 0905 555 146

Xem thêmHệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

https://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/06/xu-ly-nuoc-thai-xi-ma.jpghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2014/06/xu-ly-nuoc-thai-xi-ma-150x150.jpgadminXử lý nước thảiHệ thống xử lý nước thải nhiễm dầuHệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu theo công nghệ mới nhất mà công ty môi trường ngọc lân tư vấn và thiết kế xây dựng LH : 0905 555 146 Trong đời sống con người, hằng ngày phải sử dụng rất nhiều nguồn nhiên liệu khác nhau từ than... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường