XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHỆ UASB : trong nền công nghiệp hóa hiện đại hóa như ngày nay ngành công nghiệp đang xả thải một lượng lớn chất thải vào môi trường. Trong đó vấn đề ô nhiễm nguồn nước  có thể nói là nghiệm trọng nhất. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ nhiều phương án xử lý nước thải được đưa ra trong đó có xử lý sinh học hiếu khí xử lý sinh học yếm khí và đặc biệt là xử lý kỵ khí với công nghệ UASB : upflow anearobic sludge banket tạm dịch ra là xử lý sinh học có dòng chảy người qua tầng bùn kỵ khí. Với hệ thống này cần có hệ thống phân phối nước với vận tốc nước là 0,6-0,9m/h đi qua lớp bùn sinh học kỵ khí, vách hướng dòng và vách tách khí cùng hệ thống thu khí CH4 Công nghệ UASB có thể xử lý được các chất ô nhiễm có nồng độ ô nhiễm hữu cơ cao và nồng độ chất rắn hòa tan thấp. Nước thải thông qua hệ thống phân phối khí thổi từ dước lên qua lớp bùn kỵ khí, tại đây quá trình phân hủy các chất hữu cơ sẽ diễn ra và sinh ra các chất khí CH4 Co2 và các chất khí khác . Hiệu quả xử lý của quá trìnhphụ thuộc vào lớp bùn này vận tốc di chuyển của lớp nước này là <1m/h Hệ thống tách khí phía trên có nhiệm vụ tách biệt thành các pha rắn lỏng khí. Qua đó các chất khí sẽ bay lên và được thu hổi. Bùn rơi xuống dưới và nước sau khi xử lý sẽ được chảy qua máng thu nước và chảy tới các công trình phía sau.

Hiệu quả xử lý của bể UASB phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ, pH, các chất ô nhiễm trong nước thải. Ưu điểm của bể UASB là có thể xử lý được các loại nước thải có nồng độ COD cao lên tới 15000mg/l Hiệu quả xử lý lên tới 80% Thu hồi được lượng khí biogas .

Công nghệ xử lý sinh học kỵ khí UASBhttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/10/UASB-1.jpghttps://ngoclan.co/wp-content/uploads/2013/10/UASB-1-150x150.jpgXử lý nước thảixử lý sinh học kỵ khí UASBXỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHỆ UASB : trong nền công nghiệp hóa hiện đại hóa như ngày nay ngành công nghiệp đang xả thải một lượng lớn chất thải vào môi trường. Trong đó vấn đề ô nhiễm nguồn nước  có thể nói là nghiệm trọng nhất. Với... Xử lý nước thải - Xử lý khí thải - Xử lý rác thải - Tư vấn môi trường