Hệ thống Xử lý nước thải xi mạ rất phức tạp bởi thành phần ô nhiễm trong nước thải cao: muối kim loại, kim loại nặng, chất lơ lửng, dung dịch…
Xem tiếp