Xử lý nước thải công nghiệp giá rẻ hiện đại nhất mà bạn có thể áp dụng theo công nghệ tiên tiến do công ty môi trường ngọc lân áp dụng tư vấn LH : 0905 555 146

Với sự chạy đua phát triển của các ngành công nghiệp riêng lẻ và mọc lên khắp nơi nên việc quy hoạch và phát triển tập trung để giảm bớt ô nhiễm môi trường nên nhiều khu công nghiệp được thành lập. Đây là nơi quy tụ của nhiều công ty, xí nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp với nhiều lĩnh vực khác nhau từ may mặc, xi mạ, cơ khí, dệt nhuộm,…vì thế nước thải từ các khu công nghiệp là rất lớn và phức tạp. Xây dựng một hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung là nhu cầu tất yếu và bắt buộc thực hiện.
Nước thải khu công nghiệp là nước thải thu gom về từ các nhà máy sản xuất, các công ty thành viên. Trước khi chảy về trạm xử lý khu công nghiệp tập trung thì nước thải từ mỗi nhà máy phải qua trạm xử lý sơ bộ để giảm tải lượng ô nhiễm, thường là đạt loại C hoặc B theo QCVN 40:2011/BTNMT tùy theo nhà máy và tùy theo yêu cầu của khu công nghiệp.

xu ly nuoc thai xi ma

Nước thải khu công nghiệp là tập hợp các loại nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt của công nhân viên (lượng nước thải này cũng khá lớn) và nước mưa chảy tràn trong khu công nghiệp. Với hàng loạt các loại nước thải được thu gom về nên thành phần nước thải khu công nghiệp với lưu lượng rất lớn và thành phần khá phức tạp chứa hầu hết các chất ô nhiễm cần xử lý từ BOD, COD, N, P, SS, Kim loại nặng, Chất độc, Độ màu,…trước đi tiến hành tính toán thiết kế một hệ thống xử lý nước thải công nghiệp ta cần lấy mẫu nước thải và kiểm tra các chỉ tiêu đầu vào để quy trình xử lý được chính xác và đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn hết tất cả các chỉ tiêu.
Để xử lý nước thải khu công nghiệp ta phải áp dụng các phương pháp xử lý cơ học( như tuyển nổi, lắng , lọc,…) và các phương pháp hóa lý (keo tụ- tạo bông, oxy hóa- khử) và sinh học (kị khí, thiếu khí và hiếu khí).
Sau các công trình xử lý hóa lý là Phản ứng + Keo tụ- tạo bông + Lắng là các công trình sinh học, các công trình thường được áp dụng để xử lý nước thải công nghiệp hiện nay được áp dụng như SBR, Unitank, MBBR, MBR, AAO,…Sau xử lý sinh học là các công trình chuyên biệt để xử lý màu, lọc, hoặc khử trùng nước thải. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt loại QCVN 40/2011/BTNMT, loại A.

Xem thêmHệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm