Xử lý nước thải sinh hoạt là xử lý nước thải từ các tòa nhà, cao ốc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, chung cư và các khu…
Xem tiếp