Xử lý nước thải ngành sản xuất giấy trong năm qua đang là vấn đề nhức nhối của ngành môi trường. Chính vì điều đó mà công ty môi trường…
Xem tiếp