Xử lý nước thải dệt nhuộm cần phải thỏa mãn hai yếu tố: giá thành vận hành phải rẻ, chất lượng nước sau khi xử lý phải đặt tiêu chuẩn…
Xem tiếp