Công ty môi trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải